Föredrag om Myskoxens historia

Myskoxen ( Ovibos moschatus )

En 6 årig oxe i sina bästa år
En 6 årig oxe i sina bästa år

Myskoxen är det sista av de stora urtidsdjuren. Myskoxen levde med den ullhåriga noshörningen, sabeltandade tigern och mammuten i kanten av inlandsisen över hela den norra hemisfären under den senaste istiden. De sista populationerna av myskoxe fanns kvar på Grönland till vår tid.

I Europa och i de södra delarna av Amerika och Asien försvann djuren då isen drog sig tillbaka. En intensiv jakt har alltid bedrivits på djuren då de är lätta att komma nära. Detta bidrog till att djuren höll på att utrotas och att fridlysning genomfördes i Canada och på Grönland. Myskoxen återinfördes till den arktiska ishavsarkipelagen och Skandinavien under första halvan av 1900 talet.

Djuren trivs i arktisk miljö med svala torra somrar och kalla snöfattiga vintrar. Energiintaget vintertid är minimalt då djuren sällan hittar tillräckligt med föda. De fettreserver som byggts upp räcker för att djuren ska överleva en arktisk vinter. Myskoxen är en idisslare och lever i huvudsak på gräs och örter, den äter inte lavar.

Djuret fanns i Skandinavien före och under den senaste istiden. Fossila skelettfynd har gjorts i Skandinavien som visar att djuren funnits för minst 50 000 år sedan i vårt land. Då jag arbetade med myskoxar i Nordnorge under många år har mitt intresse för dessa speciella djur grundmurats och jag försöker tillsammans med en grupp människor att försöka få den lilla vilda myskoxstam som vi har i Skandinavien att överleva.

Jag vill gärna förmedla mina kunskaper om Myskoxen och dess historia med bilder från Dovrefjell samt bilder från mina 10 år som driftledare för Norsk Moskus A/S i Nordnorge.

Jag kommer gärna till föreningar och sammanslutningar och berättar om mina upplevelser och erfarenheter.

Kontakta oss för ytterligare information om detta föredrag här >>

Offert lämnas vid förfrågan……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *