Skandinaviska Naturupplevelser

En 6 årig oxe i sina bästa år
En 6 årig oxe i sina bästa år

Mitt lilla företag, Skandinaviska Naturupplevelser, startades då det blev uppenbart att det fanns ett intresse att vilja besöka myskoxarna i Norge. Jag började arrangera resor till Dovrefjell med naturintresserade grupper.

Jag är idag ordförande i Moskusens Venner i Norden som till största delen arbetar med de vilda norska myskoxarna i Dovrefjell. Då jag hela mitt liv arbetat med natur och bott i Norge under ett antal år och där arbetat med myskoxar på heltid blev det ett naturligt inslag med dessa resor. Jag har även hållit på med hästar hela mitt vuxna liv och det blev också en del i verksamheten att arrangera ridresor till den norska fjällvärlden.  Här hemma i Sverige har jag under många år varit tillsammans med Lars Erik Olsson och hjälpt honom med uggleuppfödningen i Nykroppa så ugglor har blivit ett stort intresse för mig.

canis-lupus4-mindreDå jag också arbetar som besiktningsman och rovdjurs spårare åt Länsstyrelsen i Örebro Län har mitt intresse för rovdjur ökat under åren vilket gjort att jag intresserat mig för spåravtryck och tillverkning av keramikspår av olika rovdjur och även hjälpt Lars Erik Olsson med att göra ljudinspelningar av varg i Värmlandsskogarna.

Jag vill gärna delge mina erfarenheter inom olika kunskapsområden till människor som är intresserade. Jag håller en del föredrag inom olika ämnesområden och hjälper Studiefrämjandet med rovdjurs kurser under vintrarna. Då jag slutat som skogslärare på Kvinnerstaskolan så kör jag egna kurser för Röj och motorsågskörkort till hösten.

 

ryttere_snohettaDen begränsande faktorn är att hitta tid till allt som man vill göra. Under 2016 kan jag bara genomföra de projekt som finns beskrivna på länkarna ovan.

Hälsningar William Lundin