Motorsåg och röjsågsutbildning, BOKA : TEL: 070-3961299 mail@williamstorg.com

SE LÄNGRE NER PÅ SIDAN: PRISLISTA PÅ KURSER LÄNGRE NED PÅ SIDAN.

WILLIAM LUNDIN SKOGSUTBILDNINGAR Nytt: Ring 070-3961299

LÄS MER OM MINA KURSER SAMT PRISER LÄNGRE NED PÅ SIDAN.

NYTT FÖR I ÅR:

Kvällskurs med filning och service av motorsågen  4 tim . Service och underhållskurs.                                                                                                 500 kr

I ÅR STARTAR JAG TJEJKURSER FÖR MOTOR OCH RÖJSÅGSKÖRKORT. RING ELLER MAILA FÖR MER INFORMATION.

DET HAR BLIVIT ETT STÖRRE INTRESSE BLAND KVINNOR ATT TA MOTORSÅGSKÖRKORT.. JAG HAR KURSER FÖR ENBART KVINNOR. HÖR AV ER!

UTBILDAR OCH EXAMINERAR FÖR MOTOR OCH RÖJSÅGSKÖRKORT

BEHÖVER DU LÄRA DIG HUR MAN HANTERAR OCH SERVAR DIN SÅG: GÅ EN SÅGKURS: SE LÄNGRE NER PÅ MIN SIDA:

NI KANSKE VILL GE BORT EN OVANLIG JULKLAPP ELLER FÖDELSEDAGSPRESENT TILL EN VÄN ELLER KÄR: GE EN MOTORSÅGSKÖRKORTSKURS I PRESENT!!!!!

Jag startar nya kurser i Mars 2024. Ring till mig och jag berättar om mina kurser!!

Ring mig för kontakt! 070-3961299 eller maila : mail@williamstorg.com William Lundin Skogsutbildningar.

SKOGSSKÖTSEL. Kursen för Er som vill lära mer om skogens skötsel och utnyttjande . Denna tvådagarskurs ger dig kunskaper om plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Läs mer om kursen längre ned på sidan: Kontakta mig för bokning och datum för kurs.

Titta gärna in på Medborgarskolans hemsida i Örebro där ligger också mina motorsåg och röjsågskurser.

WILLIAM LUNDIN SKOGSUTBILDNINGAR

JAG STARTAR EN GRUNDKURS FÖR ER SOM VILL LÄRA ER SKÖTA SIN MOTORSÅG SAMT LÄRA ER ARBETSTEKNIK OCH ENKLARE TRÄDFÄLLNING: HÖR AV ER!!

070-3961299 eller mail@williamstorg.com

Rotvältor är livsfarliga! Stå aldrig bakom! Den här vältan väger många ton och måste hanteras med största försiktighet. Hur ser det ut på andra sidan? Är rotvältan losskapad? Losskapade rotvältor måste läggas ikull.

Det finns massor med med stammar att ta reda på efter röjning och gallring för vedhuggaren.

En björkvedhög som den här känns som guldet i Fort Knox!! Det här är den enda råvara som inte går att beskatta. Tänk på det!

Kapa från rätt håll. Det här är fel!

Ädelgransodling har blivit mer populärt. Plantera gärna på inägor som står i träda. Ordna självplock med märkta granar. Självplock med kaffe och glögg 500 kr per gran.

Min kurs i skogskunskap är nyttig och värdefull för alla skogsägare. Se längre ned på sidan,,,,,

Gamla björkar kan vara genomruttna och måste kollas noga innan man fäller. Här krävs C-korts kunskaper.

Den här killen använder en el såg  och vet inte hur man ska stå när man kvistar.

William Lundins skogsutbildningar, erbjuder motorsågskurser och röjsågskurser med examination för motorsågskörkort och röjsågskörkort samt grundkurser för röj och motorsåg. Nu till våren startar kurser i  vedeldning, skogskunskap, skogsskötsel och naturvårdshänsyn. Vidare information längre ned på sidan.

Utbildare och examinator för Säker Skog. William Lundin har arbetat som skogslärare på Kvinnerstaskolan under många år och har nu gått i pension från skolan men tänkte fortsätta förmedla sina kunskaper till intresserade människor.

Vi erbjuder utbildningar för dig som är skogsägare och själv arbetar med skogsbruk. Vi vänder oss även till mindre företag med verksamhet inom skogsbruk och även  enskilda som arbetar med motorsåg eller röjsåg.

Röjningen i Sverige är eftersatt. Lövröjning är mycket viktig så man inte kväver barrplantorna. Lämna löv i luckor. Lär dig röja rätt!

Röjningen är grunden för att skapa en bra ungskog. Gå min röjkurs för röjsågskörkort RA RB där du lär dig att sköta din såg samt arbetsteknik. Vi gör provytor och tittar på plantval och trädslag.

Tänk på säkerheten! Skaffa bra skyddutrustning innan ni börjar såga med motorsågen.

MIN FÖRSTA MOTORSÅG SOM YRKESMAN. En PARTNER R12. Saknar alla skydd vi är vana vid nu för tiden.

VEDELDNINGSKURS

Vi har en enorm mängd ved i våra skogar. Ved som kanske inte kan levereras  som råvara till industrin. Brännved är ett sortiment som har ökat under de senare åren. Ett sortiment som den enskilde skogsägaren kan utnyttja mer av för egen del. Vedeldningen ökar i Sverige. Spisar och kaminer har fått ett uppsving. Vedhanteringen i Sverige är på uppgång då övriga bränslepriser ökar. Med egen vedeldning kan ni spara mycket pengar. Som gammal skogslärare så ser jag att kunskaperna

runt vedhantering är bristfälliga. Om ni vill lära er mer hur man avverkar och eldar med ved så ska ni gå min kurs i vedeldning, se pris på kursen längre ned på sidan.

OXEN

En maskin som är ett mycket bra alternativ för den självverksamme vedhuggaren. Den finns i många utföranden.Med eller utan kran för lågt marktryck och smala stickvägar. Oxen tar sig fram nästan överallt. Oxen är mer effektiv i skogen än en 4 hjuling och säkrare för föraren.

Att förvara ved behöver inte vara så svårt. Det viktigaste är att det ligger ett ordentligt tak över traven.

Att fälla ett träd som är knäckt kan vara livsfarligt! Bävern lever farligt.

 

Utbildning på motorsåg och röjsåg

Många skogsägare och ”fritidshuggare ”behöver en ”avrostningskurs” med arbetsteknik och säkerhetsarbete som sedan leder till ett Motorsågskörkort eller röjsågskörkort eller bara en  grundutbildning i hantering och teknik som gör ditt arbete säkrare.

Utbildningens upplägg

Vi kommer hem till Er och genomför kursen på Er ”hemmaplan” i Er egen skog eller på två av våra övningsgårdar i Länet.

Vi kan ta emot max fyra deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ni utbilda fler än fyra personer måste ni köpa in flera utbildningstillfällen. I utbildningens pris ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, lärarledd undervisning och material. Körkortet skickas hem till deltagarna med post. Om det blir aktuellt med ”omprov” måste deltagaren betala en extra avgift.

Prislista

Kurs Antal kursdagar Pris (exkl. moms)
Motorsåg A 1 dag 2 500 kr

Röjmotorsåg A

1 dag 2 500 kr
Motorsåg A+B 3 dagar 5200 kr
Röjmotorsåg A+B 2 dagar 4 200 kr
Validering Motorsåg A+B 1 dag 3 700 kr
Grundkurs motorsåg 1 dag 2 600 kr
”Vedhuggarkurs”, med hantering av såg, skötsel, samt vedkunskap

 

C – körkort

1 dag

 

Ring 070-3961299

3 dagar

2 500 kr

 

6000 kr

Vedeldningskurs   ”Vedhuggarkurs”                                       1 dag                                                                                   2000 kr

Avverkning för vedeldning, lämpliga trädslag, avverkningsmetoder, redskap, torkning , torrkvot, spisar, motorsågar.

Skogskunskap grundkurs                                                        1 dag                                                                                    2500 kr

Trädkunskap, marklära, markprover, skogens biologi.

Skogsskötsel  grundkurs                                                          2 dag                                                                                    5000 kr

Plantering, trädslagsval, röjning, provytor, gallring, virkesuttag, relaskop, virkesmängd, provytor

Naturvårdshänsyn                                                                     1 dag                                                                                   2500 kr

Skogsvårdslagen, hänsyn till olika djurarter, kulturhänsyn, bryn, högstubbar, trädslag.

Kvällskurs med filning och service av motorsågen  4 tim                                                                                               500 kr

 

Priserna på utbildningen är exklusive moms.

 

Rabatter

500 kr per deltagare dras av på totalpris om det  sammantagna kurspaketet omfattar mer än 3 kursdagar.

500 kr per deltagare dras av på totalpris om en och samma beställare anmäler sex eller fler deltagare.

Körkortsprovet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Observera att kraven höjts för startmetoden ”sågen i luften” så att det nu krävs ilagd kedjebroms för den metoden (checklistor i cirkelhandledningen innehåller inte den förändringen)

Skriv ut Broschyr om Motor och Röjsågskörkort (PDF)  >>

Skriv ut Broschyr om Grundkurs motor och röjsåg” eller ”Vedhuggarkurs” (PDF)  >>

Kontakta oss för ytterligare information om denna utbildning här >>

 

”Vedhuggarkurs”
Vedhantering blir mer och mer vanligt i Sverige. Man köper en motorsåg och börjar kapa ved eller träd utan någon egentlig kunskap. Motorsågen är ett mycket farligt redskap och måste hanteras på ett säkert sätt. Jag har arbetat som skogslärare i massor av år och vill gärna lära ut mina kunskaper till intresserade. Kursen innehåller. Säkerhetsarbete, skyddsutrustning, ”skruva såg”, filning, vedkunskap, säker såghantering.

Läs mer om vedhantering här:

 

Att fälla ett träd som knäckts kan vara livsfarligt, jag ska återvända för att se om bävern överlevde fällningen.

 

Bävern överlevde fällningen!

 

SKOGSSKÖTSEL

Att sköta sin skog från plantering till slutavverkning bör vara målet för alla skogsägare. William Lundin skogsutbildningar erbjuder anpassade kurser för skogsskötsel.

Se mer om priser och  kursinnehåll ovan:

 

Plantinventering av barrplantor är bra att göra på vår och höst när gräs och löv är visset.

 

 

 

Grundkurs motorsåg
Här får du lära dig att hantera en motorsåg.
Skötsel och underhåll av sågen, filning, enklare trädfällning samt arbetsteknik och säkerhetstänk. Du behöver inte motorsågskörkort när du arbetar på egen mark, men det är mycket viktigt att du lär dig hantera sågen på rätt sätt och kunna fila och serva den på rätt sätt.

Validering motorsåg
För dig som arbetat i många år med motorsåg och vill ta motorsågskörkort AB.
Vi kollar dina kunskaper under en dag för att få motorsågskörkort A eller B eller båda.

Röj motorsåg RA, RB eller båda.
Så ska du arbeta med röjsåg.
Det krävs kunskaper runt säkerhet och handhavande.  Kunskap runt röjning i bestånd samt arbetsteknik. Kunskap ger trygghet.

Motorsåg A, B  eller båda
Med denna kurs får du kunskapen att hantera motorsågen på ett säkert sätt samt fälla träd på det rätta sättet.

 

C – KÖRKORT

Vi arbetar med avancerad fällning med olika fällredskap och hjälpmedel för att bedöma och utföra en säker fällning. Arbete med farliga träd samt vindfällen. Kursen är tre dagar och kräver förkunskaper med AB kort som grund. ( se nedan)

          

Motorsågskörkort Nivå C – trädfällning avancerad

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå C, såsom avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare och kilar.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå C. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. Våra instruktörer som genomför utbildningen och bedömer uppkörningen är certifierade enligt riktlinjer från Säker Skog. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

3 dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

9000 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor nedan.

Material

Boken ”Motorsågning” ingår.

 

Bildresultat för stormkapet

Farligt träd med risk för utslag, livsfarligt.

Bildresultat för farliga träd

 

Var ska man börja?

Bildresultat för vindfällen

Checklista för A-provet, uppdaterad 20151016

Checklista för B-provet, uppdaterad 20140131

Klicka för att komma åt Checklista-C-090902.pdf

 

Snickarkurs

Med denna 1 dagskurs utbildar jag och examinerar för Motorsågskörkort A. Snickare och ”Timmermän” får en anpassad kurs för motorkedjesåg på sin arbetsplats eller på vår utbildningsplats I Baggetorp .Hur jag använder motorsågen på ett säkert sätt med hantering och handhavande. Även om du har en batterisåg som hantverkare så måste du ha minst A kort.