Motorsåg och röjsågsutbildning 070-3961299

William Lundin, skogsutbildningar, erbjuder motorsågskurser och röjsågskurser med examination för motorsågskörkort och röjsågskörkort samt grundkurser för röj och motorsåg.

Utbildare och examinator William Lundin har arbetat som skogslärare på Kvinnerstaskolan under många år och kommer till sommaren att gå i pension från skolan men tänkte fortsätta förmedla sina kunskaper till intresserade människor.

Vi erbjuder utbildningar för dig som är skogsägare och själv arbetar med skogsbruk. Vi vänder oss även till mindre företag med verksamhet inom skogsbruk och även  enskilda som arbetar med motorsåg eller röjsåg.

motorsågsutb

Utbildning på motorsåg och röjmotorsåg

Många skogsägare och ”fritidshuggare”behöver en ”avrostningskurs” med arbetsteknik och säkerhetsarbete som sedan leder till ett Motorsågskörkort eller Röjsågskort eller bara en  grundutbildning i hantering och teknik som gör ditt arbete säkrare.

Utbildningens upplägg

Vi kommer hem till Er och genomför kursen på Er ”hemmaplan” i Er egen skog eller på två av våra övningsgårdar i Länet.

Vi kan ta emot max sex deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ni utbilda fler än sex personer måste ni köpa in flera utbildningstillfällen. I utbildningens pris ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, lärarledd undervisning och material. Körkortet skickas hem till deltagarna med post. Om det blir aktuellt med ”omprov” måste deltagaren betala en extra avgift.

Prislista

KursAntal kursdagarPris (exkl. moms)
Motorsåg A1 dag2 500 kr
Röjmotorsåg A1 dag2 500 kr
Motorsåg A+B3 dagar5 500 kr
Röjmotorsåg A+B2 dagar4 500 kr
Validering Motorsåg A+B1 dag3 700 kr
Grundkurs motorsåg1 dag2 500 kr
”Vedhuggarkurs”, med hantering av såg, skötsel, samt vedkunskap1 dag2 500 kr

Priserna på utbildningen är exklusive moms.

Rabatter

500 kr per deltagare dras av på totalpris om det  sammantagna kurspaketet omfattar mer än 3 kursdagar.

500 kr per deltagare dras av på totalpris om en och samma beställare anmäler sex eller fler deltagare.

Körkortsprovet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Observera att kraven höjts för startmetoden ”sågen i luften” så att det nu krävs ilagd kedjebroms för den metoden (checklistor i cirkelhandledningen innehåller inte den förändringen)

Skriv ut Broschyr om Motor och Röjsågskörkort (PDF)  >>

Skriv ut Broschyr om Grundkurs motor och röjsåg” eller ”Vedhuggarkurs” (PDF)  >>

Kontakta oss för ytterligare information om denna utbildning här >>

”Vedhuggarkurs”
Vedhantering blir mer och mer vanligt i Sverige. Man köper en motorsåg och börjar kapa ved eller träd utan någon egentlig kunskap. Motorsågen är ett mycket farligt redskap och måste hanteras på ett säkert sätt. Jag har arbetat som skogslärare i massor av år och vill gärna lära ut mina kunskaper till intresserade. Kursen innehåller. Säkerhetsarbete, skyddsutrustning, ”skruva såg”, filning, vedkunskap, säker såghantering.

Läs mer om vedhantering här >>

Grundkurs motorsåg
Här får du lära dig att hantera en motorsåg.
Skötsel och underhåll av sågen, filning, enklare trädfällning.

Validering motorsåg
För dig som arbetat i många år med motorsåg och vill ta motorsågskörkort AB.
Vi kollar dina kunskaper under en dag för att få motorsågskörkort A eller B.

Röj motorsåg RA, RB eller båda.
Så ska du arbeta med röjsåg.
Det krävs kunskaper runt säkerhet och handhavande.  Kunskap runt röjning i bestånd samt arbetsteknik. Kunskap ger trygghet.

Motorsåg A, B  eller båda
Med denna kurs får du kunskapen att hantera motorsågen på ett säkert sätt samt fälla träd på det rätta sättet.

Checklista för A-provet, uppdaterad 20151016

Checklista för B-provet, uppdaterad 20140131

Snickarkurs

Med denna 1 dagskurs utbildar jag och examinerar för Motorsågskörkort A. Snickare och ”Timmermän” får en anpassad kurs för motorkedjesåg på sin arbetsplats eller på vår kursgård i Viby. Hur jag använder motorsågen på ett säkert sätt med hantering och handhavande.